Hakab Logo

Ragn-Sells

Masshantering deponi.

Kv. Katten Vänersborg

Vi är glada att få vara med och
bygga i centrala Vänersborg.

Bostadsområde Lärketorpet

Hakab är delaktiga med markförberedande på Lärketorpet.