Hakab Logo

Bostadsområde Lärketorpet

Bostadsområde Lärketorpet

Hakab är delaktiga med markförberedande på Lärketorpet.

34 villatomter och ca 95 lägenheter i flerbostadshus ska grundberedas.

Arbete utfört av Hakab

Hakab Logo

På beställning av

Trollhättans stad

Dokumentation

Bostadsområde Läketorpet