Hakab Logo

Bostadsområde Lärketorpet

Bostadsområde Lärketorpet

Hakab är delaktiga med markförberedande på Lärketorpet. 34 villatomter och ca 95 lägenheter i flerbostadshus ska grundberedas.

Arbete utfört av Hakab

Hakab Logo

På beställning av

Trollhättans stad

Dokumentation