Hakab Logo

Mark & anläggning

Att bygga hållbara och långsiktiga relationer

Som en stark lokal profil inom mark och entreprenad är vi noga med att skapa och vårda nära relationer till medarbetare, samarbetspartners och uppdragsgivare. Tillit och respekt bygger långvariga samarbeten vilka i sin tur skapar en ömsesidig förståelse. Vi ser arbetsrelationen som vilket förhållande som helst egentligen. Utan en grundläggande tillit till varandra, öppenhet och en väl fungerande kommunikation blir det svårt att få det att fungera i det långa loppet. På Hakab vill vi vara en partner som alltid håller det vi lovar. Skulle något oväntat inträffa längst vägen som ändrar förutsättningar, hanterar vi det med transparens och uppriktighet. Vår ambition när vi ingår ett samarbete är att du som partner alltid ska bemötas med ett lösningsorienterat synsätt. Ingenting är omöjligt förrän motsatsen bevisats.

Ett urval av våra partners

Parker
Arctic paper
Trollhättan Energi
Trollhättans stad
PE Teknik & Arkitektur
Lilla Edet kommun
Hakab partner Serneke
Duni
hakab partner trivebo

Bli en samarbetspartner

Vi tror på samarbete i alla former för det är i samverkan med andra vi själva kan driva vårt eget utvecklingsarbete. Därför är vi alltid intresserade av att hitta fler partners som kompletterar oss, delar vårt engagemang och värderingar och tillför en tydlig nytta för våra gemensamma kunderbjudanden. Tillhör du en organisation som du tror skulle fungera bra i samverkan med Hakab? Hör gärna av dig till oss så diskuterar vi möjligheter över en kopp kaffe.