Hakab Logo

Om oss

Det här är Hakab

Hakab har varit lokala samhällsbyggare i trestadsområdet i nästan 40 år. Det lokala perspektivet har varit viktigt för oss sedan vi etablerade verksamheten 1984 och idag är det såpass inarbetat i vårt dagliga arbete att det utgör en av våra främsta värderingar. Vi är en mark och entreprenad vars syfte är att bereda och säkerställa marken vi människor går på och byggnader står på men vi ser det snarare som att vi förbereder och säkerställer möjligheter. För verksamheter att etableras, för hushåll att få rent dricksvatten, för samhället att utvecklas. Våra kunder finns både inom den offentliga och privata sektorn, men gemensamt för dem är att vi skapar trygghet genom att bygga stabila grunder för våra kunder att stå på.

Det lokala perspektivet tar också sin form i samarbeten över verksamhetsgränser, brett nätverk och personlig investering. Det finns en enorm kraft att ta del av när vi arbetar tillsammans med andra samhällsaktörer som kompletterar oss i vårt arbete. Förmågan att kunna se bortom rivalitet och istället se styrkan i att arbeta tillsammans skapar synergieffekter som är svåra att uppnå på egen hand. Exempelvis är vi en långsiktig partner till Rang-Sells som tar hand om vår återvinning i projekt och spelar därav en nyckelroll i vårt miljöarbete. Återvinning har alltid varit ett viktigt ben i vår affärsplan och synergieffekten av detta samarbete blir en win-win-win situation – vi slipper hantera avfallet själva, Rang-Sells får arbete från oss och våra kunder kan känna sig trygga i att vi som entreprenör för en bra och kontrollerad avfallshantering. Tillsammans utvecklar vi vår region.

Så började det

Även om det inte är så jättelänge sedan Hakab grundades, var det ändå med ena benet i gammal tid. 1954 startades Trollhättans Traktorlastning AB av Rune Haake. Företaget, som sysslade med markentreprenader och entreprenadmaskinsarbete för Ferrolegeringar AB, drevs framgångsrikt fram tills det såldes av 1982 till det som idag är NCC. 1983 startade Rune, tillsammans med sin son Sture Haake, Hakab som på den tiden sysslade med entreprenadarbeten i vissa delar av Ferros produktion. När Ferro lades ner 1987 riktade Hakab istället in sig på det ordinära byggarbete som är idag.

Sedan mitten av 80-talet har vi utvecklats från en rivningsverksamhet, till att erbjuda allt inom markarbete, betong, entreprenad och industri, vidare till maskinuthyrning. Och vi har inte tänkt sluta vara nyfikna på det som ligger och väntar runt hörnet. Vi är ständigt på jakt efter att hitta smartare sätt att utföra vårt arbete. Vi är stolta över att få jobba med entreprenader hos både nya och gamla kunder, inte bara inom industri där vi har vårt arv, utan med alla företag som också vill utvecklas. Som en medarbetare sa, hungriga vargar jagar bäst. Och det är vi minst sagt. Vi har bara börjat.

Fun fact: 2018 köpte Hakab tillbaka det som fanns kvar av gamla Traktorlastning AB. Detta fusionerades med Hakab 2022 och är idag en del av verksamheten.

Vi gör vår del för att värna om miljön

Vikten av ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete blir större för var dag som går och kunskapen om miljön ökar markant, inte minst för oss vars arbete påverkar ekosystemet som ska hålla våra invånare friska. På Hakab har vi etablerat ett större miljöledningssystem med en miljöpolicy som ordagrant uttalar att vi ska minimera negativa effekter som vår verksamhet kan ha på miljön. Denna miljöpolicy är internt lagstadgad vilket gör att vårt eget ord också blir vår egen lag och ska följas av samtliga arbetare som utför arbete i Hakabs namn, och ger inga undantag.

Återvinning

Vi återvinner och hjälper
samarbetspartners återvinna
material under arbetets gång.

Resursbesparing

VI gör aktiva val för att
minska vårt bränsleutsläpp och
minimera energiförbrukningen.

Bra material

Vi lägger stort fokus på att välja
så miljövänliga material som
möjligt.

Minska spillet

Vi beställer bara in vad som
behövs och ser till att överblivet
material kommer till användning.

Vill du bli en del av oss?

Med HAKAB-loggan på arbetskläderna förväntas egenskaper som kunskap, pålitlighet och servicekänsla av både våra kunder och av oss. I gengäld får du ofta uppleva den upplyftande känslan av nöjda kunder, ett sammansvetsat gäng kollegor och ett stort mått frihet.

Låter detta bra, tycker du? Då tycker vi att du ska kontakta oss. Vi blir lika glada varje gång någon vill bli en del av oss och vi är alltid intresserade att träffa människor som kanske senare också blir våra kollegor.