Hakab Logo

Betong

Betong som primärt material i 40 år

Betong är ett av de mest använda byggmaterialen i världen, inte minst inom bygg- och konstruktionsbranschen. I vårt arbete, vars syfte är att bygga en stabil grund för våra kunder, är betongen en huvudingrediens i varje markarbete vi utför. På Hakab Mark & entreprenad har vi har varit verksamma inom entreprenadbranschen i över 40 år och betongarbete har varit en central del i vår verksamhet sedan start. Vår expertis inom betong sträcker sig över decennier och med en gemensam erfarenhet i huset på över 100 år vågar vi sticka ut hakan och garantera dig som kund att vi är pålitliga och utför betongarbete som inte bara möter dina behov och förväntningar, vi överträffar dem.

I vår portfolio hittar vi uppdrag som har innehållit betong i en mängd olika konstellationer – i allt från bostäder och broar, till dammar och industribyggnationer. Flexibiliteten i betongen gör användningsområdena oändliga och i kombination med vår kunskap och strävan efter att alltid bli lite bättre kan vi skapa allt från simpla betongplattor till arkitektoniska konstruktioner.

Grön betong

I takt med nya miljökrav från både myndigheter och samhället, skiftas också betongens fokus från att enbart handla om prestanda och hållbarhet över tid, till att framförallt inkludera vikten av miljöpåverkan och klimatkompensation. Grön betong är ett fantastiskt komplement till vanlig betong, och som kombinerar hållbarhet och prestanda. Grön betong omdefinierar dessutom sättet vi tänker på betongarbete, dess användning och tillverkning. Genom att använda innovativa material och hitta nya produktionsmetoder kan vi minska den negativa miljöeffekten under hela betongens livscykel, utan att kompromissa någon annan faktor som användningsområde eller livslängd. På Hakab sätter vi alltid hållbarhet och kvalitet i första rummet och därför är vi stolta över att erbjuda grön betong som ett innovativt alternativ som inte bara uppfyller dina byggbehov, utan också bidrar till en hållbar framtid.

Fördelar med grön betong

 • Lägre koldioxidutsläpp: Grön betong minskar mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären under produktionen jämfört med traditionell betong. Genom att välja grön betong bidrar vi till att minska det totala koldioxidavtrycket från byggindustrin.

 • Återanvändning av material: I grön betong används ofta återvunnet material som krossat glas, aska från kraftverk och industriella biprodukter. Detta innebär att vi omvandlar avfall till resurser.

 • Högre hållbarhet: Den gröna betongens miljövänliga egenskaper kompromissar inte med hållbarheten. Likt den traditionella betongen uppfyller även grön betong hög prestanda och är lämplig för en mängd olika byggprojekt.

 • Energieffektivitet: Genom att minska energiförbrukningen i produktionen minskar vi också den totala energikonsumtionen under byggnationens livscykel.

 • Innovativa metoder som nya standarder: Genom att testa den gröna betongens innovativa blandningar och alternativa bindemedel är vi med och sätter nya standarder för betonganvändning. Tillsammans kan vi göra grön betong till den primära produktionsmetoden i alla typer av byggnationer.

 • Referenser för betong

  Under våra 40 år som en aktiv markentreprenad inom betong, har vi lyckats samla på oss en hel del slutförda projekt att lägga i referensbanken. I denna bank hittar vi allt från små gjutningar av betongstolpar till stora grundläggningar för byggnationer. Klicka dig in på ett projekt för att ta del av fler detaljer och se dokumentation från projektets gång.

  Fler tjänster

  Våra tjänster mark och anläggning

  Mark & anläggning

  Markarbete. VA-sanering. VA-dränering. Rörläggning. Finplanering. Håltagning. Schakt. För privata och offentliga företag.

  Våra tjänster industri och entreprenad

  Industri & entreprenad

  Markarbete. VA-sanering. VA-dränering. Rörläggning. Finplanering. Håltagning. Schakt. För industrier.

  Våra tjänster maskinpark

  Maskinpark

  Kika in vilka maskiner vi har i vår maskinpark, som dessutom är tillgängliga för uthyrning.