Hakab Logo

Referenser

Senaste projektet

Produktionskök Överby

Våren 2022 drog vi igång ett projekt tillsammans med Serneke. Projektet skulle resultera i ett nytt produktionskök ute på Överby, och vi på Hakab fick i uppdrag att ansvara för allt markarbete, inklusive VA. 1,5 år senare är projektet slutfört och produktionsköket har fått sig en stabil grund, välintegrerat vatten- och avloppssystem och en inbjudande utemiljö. Tack Serneke för ett gott samarbete!

hakab mark och entreprenad referenser överby produktionskök

Avslutade projekt