Hakab Logo

Mark & anläggning

Med hjärtat i mark och anläggning

Mark- och anläggningsarbeten har varit Hakabs primära syssla sedan vi startade för 40 år sedan. Det är i markarbetet vår grund finns, och har med tiden vuxit till att inkludera allt inom vatten och avlopp, anläggning och schakt. För Hakab är varje projekt en möjlighet för oss att skapa en stabil grund för en bättre och mer hållbar framtid. Vi ser inte mark- och anläggningsarbete som ett simpelt byggande, vi ser det som en konstform och ett hantverk där vi skapar möjligheter.

Som entreprenör inom mark och anläggning hanterar vi dagligen vatten och avloppsledningar som i sin tur påverkar dricksvatten i hushåll. Det är också upp till oss att säkerställa att marken vi bereder är tillräckligt stabil för att bära nybyggnationer och att resurserna vi använder är så miljövänliga sätt som möjligt, med hänsyn till kostnad och effektivitet. Det vill säga att som entreprenör inom mark och anläggning bär vi ett stort ansvar att faktiskt bygga för framtiden, i flera bemärkelser.

I vår verksamhet har vi medvetenhet som ett genomgående värdeord. Genom att vara medvetna konsekvenser och risker, visa respekt gentemot samhället och alltid förvalta förtroendet att utveckla vår stad ser vi till att alltid leverera enligt högt uppställda mål och förväntningar. Vår personliga investering gör att vi ger hjärta och själ i alla projekt vi utför och resulterar i att varje projekt genomförs med stort engagemang och noggrannhet, för allas bästa.

Vi förstår att mark- och anläggningsarbete inte bara handlar om att bygga strukturer – det handlar om att skapa grunden för en bättre framtid. Med årtionden av erfarenhet och en passion för kvalitet och innovation, är vi din pålitliga partner för att ta dina projekt till nästa nivå.

Våra tjänster inom mark och anläggning

Hakabs projektteam arbetar dagligen med att driva och utföra olika markarbeten runt om i Västra Götaland. Nedan har vi listat några utav våra vanligaste uppdrag inom mark och anläggning.

VA-arbeten
 • Dränering
 • Sanering
 • Nyförläggning
 • Omförläggning
 • Kabel- och ledningsarbeten
 • Rörläggning
 • Stabil grund
 • Grundläggning / beredning av mark
 • Finplanering / utemiljö
 • Håltagning
 • Betongarbete
 • Referenser för mark och anläggning

  Efter fyra decenniers aktiv verksamhet inom mark och anläggning har vi samlat på oss en liten bank med slutförda projekt. Denna bank innehåller allt från små markprojekt till stora VA-saneringar som vi har utfört inom regionen. Klicka dig in på ett projekt för att ta del av fler detaljer och se dokumentation från projektets gång.

  Fler tjänster

  Våra tjänster mark och anläggning

  Mark & anläggning

  Markarbete. VA-sanering. VA-dränering. Rörläggning. Finplanering. Håltagning. Schakt. För privata och offentliga företag.

  Våra tjänster industri och entreprenad

  Industri & entreprenad

  Markarbete. VA-sanering. VA-dränering. Rörläggning. Finplanering. Håltagning. Schakt. För industrier.

  Våra tjänster maskinpark

  Maskinpark

  Kika in vilka maskiner vi har i vår maskinpark, som dessutom är tillgängliga för uthyrning.