Hakab Logo

Elljusspår Lilla Edet

Upprustning av elljusspår i Lödöse, Lilla edet

Projektet avslutat

Vi är i fullgång med att rusta upp ett av de populära elljusspåren i Lilla Edets kommun. En upprusning som varit efterfrågat sedan länge. När vi är klara kommer Lilla Edets invånare kunna njuta av en bred och plan promenadslinga, likaväl på kvällen som på dagen.

Arbete utfört av Hakab

Hakab Logo

På beställning av

Lilla Edet kommun

Dokumentation