Hakab Logo

Hanströmsvägen

Vi bytte ut den gamla ledningen i Lilla Edets kommun.

Under fem års tid har vi på HAKAB grävt upp totalt 85 000 m3 i 7 km schakt för att kunna göra VA-saneringar i Lilla Edets kommunala gator. Nu är framtiden tryggad, då gamla vattenledningar av gjutjärn och PVC har bytts ut till PF (fenolplast).

 

Många djupa schaktningar där spontlådor varit tvungna att användas har det blivit under ramavtalet med Lilla Edets kommun som löpt mellan 2016 och 2021. Avtalet har avsett projektering, jour och att utföra uppdraget i dagligt samarbete med kommunens VA-grupp.

Arbete utfört av HAKAB

VA

På beställning av

Lilla Edet kommun

Dokumentation

VA Edet