Hakab Logo

Hanströmsvägen

Byte av ledning för Lilla Edet kommun

Under fem års tid har vi på HAKAB grävt upp totalt 85 000 m3 i 7 km schakt för att kunna göra V-A saneringar på Lilla Edets kommunala gator. Nu är framtiden tryggad, då gamla vattenledningar av gjutjärn och PVC har bytts ut till PF (fenolplast).

Många djupa schaktningar där spontlådor har behövts användas har det blivit under ramavtalet med Lilla Edets kommun som löpt mellan 2016 och 2021. Avtalet har avsett projektering, jour och att utföra uppdraget i dagligt samarbete med kommunens V-A grupp.

Arbete utfört av HAKAB

Hakab Logo

På beställning av

Lilla Edet kommun

Dokumentation

VA Edet