Hakab Logo

Kv. Katten Vänersborg

I centrala Vänersborg

Vi är glada att få vara med och bygga i centrala Vänersborg.

Mittemot arena hotell är vi med och bygger åt Trivebo /Tapejos, där vi gör markarbetet, betongarbetena och tar hand om recyclingen.

Arbete utfört av Hakab

Hakab Logo

På beställning av

Trivebo / Tapejos

Dokumentation