Hakab Logo

Lekplats Lödöse

Mer lek i Lilla Edet

När det skulle byggas två nya naturnära lekplatser i Lilla Edets kommun, var det definitivt ett jobb för HAKAB. De ca 350 och 550 m2 stora lekplatserna vävdes in i den kringliggande skogsmiljön. Bland annat användes träflis som markbyggnad för att få en naturlig och ”osynlig” övergång till skogen. Lekplatserna är väldigt populära för leklystna invånare, stora som små.

Arbete utfört av HAKAB

Hakab Logo

På beställning av

Lilla Edet kommun

Dokumentation

Lekplats Lödese