Hakab Logo

Lillgatan Lilla Edets kommun

Ny tilldelning av Lilla Edets kommun

Samarbetet med Lilla Edets kommun fortsätter och vi har nu färdigställt ett projekt på Lillgatan. Uppdraget innebar förläggning av en ny gångbana och ett litet parkområde.

Lilla Edets kommun är en av våra långsiktiga kunder och vi tackar ödmjukast för att återigen ha fått förtroendet att utföra ett markuppdrag åt dem.

Arbete utfört av Hakab

Hakab Logo

På beställning av

Lilla Edet kommun

Dokumentation