Hakab Logo

Markarbete kv. Gullön

Kvarteret Gullön – nya bostäder i hjärtat av Trollhättan

I södra delen av Trollhättans centrum, i korsningen mellan Nygatan och Kungsgatan ligger kvarteret Gullön. Här byggdes 60 nya bostäder i ett pilotprojekt för att förtäta den befintliga staden. Och HAKAB var i högsta grad delaktiga i arbetet.

Här rev vi befintliga fastigheter och utförde en bergsschakt tätt intill fjärrvärmeledningar och befintliga fastigheter. Vi rev källardelar på grannfastigheter för att kunna grundlägga för nybyggnad.  Ca 2 000 m2 bottenplatta blev det till slut.  De boende fick även en gemensam fin och grönskande innergård som finplanerades av oss.

Arbete utfört av HAKAB

Hakab Logo

På beställning av

BIAB

SERNEKE

Dokumentation

Markarbete kv. Gullön
Markarbete kv. Gullön
Markarbete kv. Gullön