Hakab Logo

Produktionskök Överby

Markarbete för nytt produktionskök

Under våren 2022 drog vi igång markarbetet för kommande produktionskök som tar plats på Överby i Trollhättan. Här säkerställer vi att byggnaden får en stabil mark att stå på och att alla nödvändigheter så som vatten och avlopp integreras. V-A är grundläggande för de flesta typer av byggnationer och eftersom det är en av våra spetskompetenser är vi mycket glada att få hjälpa Serneke med detta projekt.

Arbete utfört av Hakab

Hakab Logo

På beställning av

Hakab partner Serneke

Dokumentation