Hakab Logo

Ställverk NÄL

Nytt ställverk Norra Älvsborgs Länssjukhus.

Markarbeten inför nytt ställverk på Norra Älvsborgs Länssjukhus

Beställare: Emil Lundgren AB

Arbete utfört av HAKAB

Hakab Logo

På beställning av

Emil Lundgren AB

Dokumentation

Ställverk NÄL