Hakab Logo

Ställverk Uddevalla Sjukhus

Nytt ställverk Uddevalla sjukhus.

Markarbeten inför nytt ställverk Uddevalla sjukhus.

Beställare: Emil Lundgren AB

Arbete utfört av HAKAB

Hakab Logo

På beställning av

Emil Lundgren AB

Dokumentation

Ställverk uddevalla sjukhus