Hakab Logo

VA-sanering Lilla Edets kommun

Ny tilldelning av Lilla Edets kommun

Under sen vinter 2023 blev vi tilldelade en VA-sanering i Lilla Edets kommun. Projektet avser Sockenvägen och beräknas vara färdigt innan semestern. Lilla Edets kommun är en av våra långsiktiga kunder och vi tackar ödmjukast för att återigen ha fått förtroendet att utföra ett markuppdrag åt dem.

Arbete utfört av Hakab

Hakab Logo

På beställning av

Lilla Edet kommun

Dokumentation