Hakab Logo

Våg Entreprenad Rang-Sells

Markarbete för Rang-Sells

Efter semestern var det dags att kicka igång ett nytt projekt tillsammans med vår kund Rang-Sells. Rang-Sells har varit kund till oss länge och vi har slutfört många projekt tillsammans. Denna gång var det dags för tippens vågytor för ankommande och avgående transporter att breddas. Arbetet innebär att nya vägar ska byggas, vattenledningar, kablar och brunnar behöver flyttas, diverse betongarbeten kommer att utföras och byggnation av nya ramper. Arbetet löper på under hösten 2023. 

Arbete utfört av Hakab

Hakab Logo

På beställning av

Dokumentation