Hakab Logo

Partnering med SJB

Partering med Sven Johansson Bygg för Rang-Sells

Rang-Sells är en av våra långsiktiga parters där vi står för all markarbete på deras deponi. Vid årsskiftet 22/23 blev det klart att vi också får äran att, tillsammans med SJ Bygg, bygga en stabil grund åt Rang-Sells nya kontor i Heljestorp. Vi på Hakab kommer stå för markarbete, pålning och betong. Projekteringen i fas 1 är redan igång och fas 2 beräknas kicka igång i mars 2023.

Arbete utfört av Hakab

Hakab Logo

I partnering med

På beställning av

Dokumentation

Kommer snart