Hakab Logo

Renovering Överfallsdamm

Renovering och förstärkning av
bron vid dammen i Sjölanda.

Produktionskök Överby

Markarbete för produktionsköket
på Överby.

Elljusspår Lilla Edet

Upprustning av elljusspår.