Hakab Logo

Renovering Överfallsdamm

Renovering och förstärkning av
bron vid dammen i Sjölanda.

Produktionskök Överby

Markarbete för produktionsköket
på Överby.

Elljusspår Lilla Edet

Upprustning av elljusspår.

Ragn-Sells

Masshantering deponi.

Kv. Katten Vänersborg

Vi är glada att få vara med och
bygga i centrala Vänersborg.

Bostadsområde Lärketorpet

Markförberedning på Lärketorpet.