Hakab Logo

Ragn-Sells

Masshantering deponi.

Betongarbeten Industri

Komplett leverantör av betongarbeten
från grund till färdig produkt.

Hanströmsvägen

Projektet innefattar V-A sanering med ny vägkropp, gatubelysning och ny fiber.

Lekplats Lödöse

Nybyggnation av ny lekplats

Ställverk NÄL

Grundarbete inför byggnation
Ställverk NÄL

Ställverk Uddevalla Sjukhus

Grundarbete inför byggnation
Av flervåningshus

V-A Arbete

Nyförläggning av Dagvatten & Spill
i Göta.

Markarbete kv. Gullön

Byggnation inför ny Brf, Centralt i Trollhättan.

Kv. Katten Vänersborg

Vi är glada att få vara med och
bygga i centrala Vänersborg.

Bostadsområde Lärketorpet

Markförberedning på Lärketorpet.